• header 3
  • header 5
  • header 2
  • header 4
  • header 1

Zavarovanje plovil


Plovba je nepredvidljiva, tudi pri rekreativni in splošni plovbi se nesreča lahko pripeti še tako izkušenemu lastniku ali uporabniku plovila.

Kaj se zavaruje?

Obvezno zavarovanje: zavarovanje proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam, je obvezno za vsa plovila, katerih moč motorja presega 3,7 kW.

Kasko zavarovanje: zavarovanje zaradi nezaželenih in nepredvidljivih fizičnih izgub ali poškodb plovila zaradi različnih nevarnosti (npr. poškodbe plovila med plovbi, tatvina, vlom, objestno ravnanje tretjih oseb ipd.). Zavarovanje lahko sklenete za riziko popolne izgube plovila (izgubo plovila z motorjem in opremo oziroma izguba trupa) in za riziko delne izgube ali poškodbe plovila.


Območje veljavnosti zavarovanja

Obvezno zavarovanje velja v teritorialnem morju in notranjih vodah Republike Slovenije, lahko pa sklenete tudi obvezno zavarovanje za Hrvaško in Italijo.

Pri kasko zavarovanju izbirate med plovbo v izključno rečno-jezerskem prometu (celinske vode) ali plovbo v pomorskem prometu, kjer velja kritje v Jadranskem morju in celinskih vodah Republike Slovenije, lahko pa z doplačilom premije razširite kritje še za plovbo v bazenu Sredozemskega morja.

Višina premije
Višina premije obveznega zavarovanja je odvisna od teritorialne meje kritja, izbrane zavarovalne vsote, zavarovanih rizikov in namena uporabe Višina premije kasko zavarovanja je odvisna od skupne zavarovalne vsote in zavarovanih rizikov. Pri škodnih dogodkih, ki so posledica delne izgube ali poškodbe plovila se upošteva v polici navedena odbitna franšiza.

Kontakt

Arena skupina d.o.o.

info@arenaskupina.com
www.arenaskupina.com
Telefon: 059 06 33 00

Pomagati pisati vašo zgodbo je naše delo.
Vaša prihodnost je naša skrb.
Vaša varnost je naša odgovornost.

ZA DANES IN JUTRI!

Točka varnosti
ARENA SKUPINA
Zavarovalniško zastopanje