• header 3
 • header 1
 • header 4
 • header 2
 • header 5

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu morajo biti vsa vozila obvezno zavarovana z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO). Ob morebitni nezgodi, ki ste jo povzročili s svojim vozilom, bo zavarovalnica iz vašega obveznega avtomobilskega zavarovanja krila premoženjsko in nepremoženjsko škodo oškodovancu (tretjim osebam).
Višina premije je odvisna od vrste vozila in moči motorja (kW) ter premijskega razreda (od 1 do 20), v katerem se nahajate.
Pri podaljšanju zavarovanja je razvrstitev v premijski razred odvisna od števila prijavljenih in izplačanih škod za vaše vozilo v preteklem zavarovalnem obdobju:

BONUS: Vsako zavarovalno leto, ko ne prijavite nobene povzročene škode z vašim vozilom, ste
razvrščeni za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu;

MALUS: Za vsako prijavljeno škodo v preteklem zavarovalnem letu ste razvrščeni za tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu. Upoštevajo se največ štiri prijavljene škode v istem zavarovalnem letu.

K obveznemu zavarovanju lahko za minimalno dodatno premijo priključite tudi 24-urno brezplačno pomoč na cesti doma in v tujini. Avtomobilska asistenca zajema pomoč v primeru prometne nesreče, mehanske okvare vozila in telesnih poškodb. V vseh državah zelene karte poskrbijo za tehnično, zdravniško in pravno pomoč za voznika in potnike v zavarovanem vozilu.


AO PLUS

Zavarovanje voznika (AO plus) lahko sklenete kot dodatno zavarovanje k obveznemu avtomobilskemu zavarovanju (AO). Gre za zavarovanje voznika vozila v primeru, da je povzročitelj prometne nesreče in pri tem telesno poškodovan (za njegove telesne poškodbe).


KASKO ZAVAROVANJE

 • povrne škodo v primeru prometne nesreče;
 • vključuje 24-urno pomoč na cesti, da v primeru nesreče ali okvare vozila ne ostanete sami;
 • povrne škodo v primeru delovanja naravnih sil (toče, strele, vihar...);
 • povrne škodo v primeru požara;
 • povrne škodo, nastalo zaradi poškodovanja vozila (vandalizem, padec predmeta, poškodbe ki jih povzročijo glodalci...);
 • krije škodo zaradi roparske in vlomske tatvine;
 • vključuje kritje škode, nastale na parkirnem mestu;
 • povrne škodo v primeru tatvine ključev in registrskih tablic; tatvine, uničenja in izgube osebnih dokumentov ter uničenja osebnih predmetov v prometni nesreči;
 • vključuje zavarovanje v primeru naleta na divjad in domače živali;
 • povrne škodo v primeru poškodovanja ali tatvine notranjih ogledal, svetlobnih teles in standardno vgrajenih stekel;
 • nadomestno vozilo od 10 do 30 dni.

Z doplačilom pa lahko zavarujete še:

Zavarovanje prve škode, s katero ohranite bonus tudi po prvi škodi oz. prometni nesreči, ki ste jo povzročili.

Primer izplačila odškodnine v prometni nesreči:

Vozilo A...povzročitelj
Vozilo B...oškodovanec

Nepremoženjska škoda voznika (povzročitelja) je krita po zavarovanju AO plus vozila A, nepremoženjska škoda sopotnikov v  vozilu A, nepremoženjska škoda sopotnikov v vozilu B ter premoženjska škoda v vozilu B je krita s sklenjenim obveznim avtomobilskim zavarovanjem vozila A. Premoženjska škoda vozila B je krita samo iz kasko police vozila B, v kolikor ta sploh obstaja.

Kontakt

Arena skupina d.o.o.

info@arenaskupina.com
www.arenaskupina.com
Telefon: 059 06 33 00

Pomagati pisati vašo zgodbo je naše delo.
Vaša prihodnost je naša skrb.
Vaša varnost je naša odgovornost.

ZA DANES IN JUTRI!

Točka varnosti
ARENA SKUPINA
Zavarovalniško zastopanje