• header 5
  • header 3
  • header 1
  • header 2
  • header 4

Zavarovanje odgovornosti

• Fizične osebe

Zavarovanje odgovornosti je dandanes vedno bolj pomembno, ne le za podjetja, temveč tudi za posameznike.
Večina ljudi pa se ne zaveda, da lahko, poleg samostojne odgovornostne zavarovalne police, odgovornost napram tretjim osebam (izključeni ste vi in vaša družina) dobro zavaruje že z različnimi paketi premoženjskega zavarovanja, ki ga sklepa za svoj dom.
Seveda sta obseg in predvsem višina kritja, odvisni od različnih zavarovalnic.
 
Obstajata dve varianti zavarovanja odgovornosti in sicer:

Zavarovanje odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti oz. odgovornost iz etažne lastnine, katero lahko zavarujemo v paketu kritij za vašo nepremičnino.

Primer 1: Požar zajame vašo hišo, preskoči na sosedovo streho in jo poškoduje
Primer 2: Močan vihar vam na vrtu izruva drevo, ki se prevrne na sosedov avto

Zavarovanje odgovornosti zasebnika, ki se sklene v paketu zavarovanja za premičnine (stanovanjsko opremo).

Primer 1: Na smučanju v Avstriji nesrečno zbijete drugega smučarja. Le-ta utrpi hud zlom noge
Primer 2: Vaš otrok se pri igri na dvorišču s kolesom zaleti v sosedov avto in ga močno opraska


• Pravne osebe

Z opravljanjem pridobitne dejavnosti lahko povzročite škodo tretjim osebam, ki    vam z zahtevkom, po nadomestitvi škode, lahko ogrozijo premoženje ali obstoj podjetja. Pri zavarovanju poklicne odgovornosti so krite škode, ki jih povzroči strokovno osebje in ki izvirajo iz napake, opustitve ali kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica za katerega so usposobljeni.

Ravno tako lahko zavarujemo tudi delodajalčevo odgovornost, napram odškodninskim zahtevkom lastnih delavcev.

Zavarovalnica v navedenih primerih izplača odškodnino upravičencu odškodninskega zahtevka ter brani vaše podjetje pred neupravičenimi ali pretiranimi odškodninskimi zahtevki.

Kontakt

Arena skupina d.o.o.

info@arenaskupina.com
www.arenaskupina.com
Telefon: 059 06 33 00

Pomagati pisati vašo zgodbo je naše delo.
Vaša prihodnost je naša skrb.
Vaša varnost je naša odgovornost.

ZA DANES IN JUTRI!

Točka varnosti
ARENA SKUPINA
Zavarovalniško zastopanje