• header 4
  • header 3
  • header 5
  • header 1
  • header 2

Naložbena življenjska zavarovanja

Zadnja leta je bilo na finančnem trgu moč opaziti veliko rast naložbenih življenjskih zavarovanj. Zaradi davčnih ugodnosti, ki so jih deležni posamezniki, ki varčujejo in plemenitijo sredstva preko zavarovalnic, je namreč začelo vse več družb za upravljanje in borzno posredniških hiš sodelovati z le-temi. Tako so nastali naložbeni produkti zavarovalnic, ki so namenjeni predvsem tistim, ki so za osnovno zaščito sebe in najbližjih že poskrbeli.

Da pa ta atraktivna oblika investiranja le ni primerna in optimalna za vsakega posameznika, smo lahko videli med gospodarsko-finančno krizo, ki nas je prizadela leta 2009, ko je veliko število vlagateljev mrzlično odkupovalo vrednost premoženja v skladih in trepetalo pred izgubami.

Res je, da pri tovrstnih naložbah lahko pričakujemo večje donose, vendar se moramo hkrati tudi zavedati, da sami nosimo riziko tveganja. Vlagatelji, ki vedo kako se obnaša finančni trg in ki so za tovrstne naložbe »zreli« med recesijo in padcem vrednostnih papirjev, seveda niso izgubili glave, saj se zavedajo, da investirajo dolgoročno ter da bodo delnice in skladi tako kot so padli tudi zrastli.

Pri naložbenih življenjskih zavarovanjih se vplačana sredstva namreč nalagajo v donosnejše finančne inštrumente (vzajemni skladi, indeksni skladi, hedge skladi, delnice, nepremičninski trg, drage kovine, surovine, naravne vire...) in nam posledično prinesejo tudi več donosa kot pa klasična življenjska zavarovanja. Seveda se je treba zavedati, da je varnost kapitala pri tovrstnih naložbah manjša. Končni izplačani znesek je torej odvisen od vrednosti enot premoženja, ki smo jih tekom let nakupili, katere pa so seveda povsem odvisne od dogajanja na trgu.

Naši zastopniki, ki so strokovno usposobljeni budno spremljajo dogajanje na trgu in vam zato lahko svetujejo kateri so tisti trendi, ki jih ta trenutek ne smete zamuditi. Ob strani vam bodo stali tekom celotne dobe vaše investicije in vam glede na dogajanje na trgu svetovali kdaj in kam sredstva prenesti, da boste dosegali kar se da optimalne donose in se izognili večjim kapitalskim izgubam.

Kontakt

Arena skupina d.o.o.

info@arenaskupina.com
www.arenaskupina.com
Telefon: 059 06 33 00

Pomagati pisati vašo zgodbo je naše delo.
Vaša prihodnost je naša skrb.
Vaša varnost je naša odgovornost.

ZA DANES IN JUTRI!

Točka varnosti
ARENA SKUPINA
Zavarovalniško zastopanje